VYHRAJ EXKLUZÍVNY ZÁJAZD DO TURECKA PRE 2 OSOBY S ALL INCLUSIVE

Ako na to?

Stačí si zakúpiť akékoľvek plavky v kamenných predajniach BEPON a zaregistrovať číslo svojho pokladničného bloku do nižšie uvedeného registračného formuláru. Do súťaže zaradíme každý tvoj pokladničný blok za zakúpené plavky, čím zvyšuješ svoju šancu na výhru! Súťaž trvá od 20. mája do 30. júna 2023.

Čo môžeš vyhrať?

Podmienky súťaže:

  1. Kúp si akýkoľvek plavkový diel alebo plavkový set v sieti predajní BEPON v rámci SR a odlož si pokladničný doklad. Bloček môže obsahovať aj nákup iného tovaru, avšak jeho súčasťou musí byť kúpa plavkového dielu/dielov.
  2. Zaregistruj svoje údaje a číslo pokladničného bloku a zaraď sa tak do súťaže. Jeden pokladničný bloček s nákupom plaviek môžeš registrovať iba raz.
  3. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky. Výherca sa musí pred prevzatím výhry preukázať originálom pokladničného bloku s nákupom plaviek, ktorý registroval do súťaže.
*Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže, ak hodnota výhry nie je uvedená priamo v tomto štatúte.

Doplňujúce informácie: Do súťaže budú zaradení zákazníci, ktorí splnili uvedené podmienky a zadali všetky potrebné údaje správne. Žrebovanie prebehne pod dohľadom notára. Zájazd do súťaže venovala DOVOLENKA.NET. Hotel bude upresnený podľa aktuálnej ponuky. Realizácia zájazdu prebehne v septembri 2023, presný termín si dohodne výherca s DOVOLENKA.NET.